1. Biểu Đồ Hoặc Bản Đồ:

  • Bản đồ chỉ dẫn tới vị trí của cửa hàng hoặc văn phòng của bạn (nếu có).
  • Biểu đồ hiển thị giờ mở cửa và ngày nghỉ.

2. Form Liên Hệ:

  • Form điền thông tin liên hệ, bao gồm tên, email, số điện thoại và lời nhắn.
  • Nút gửi để gửi thông tin từ form đến email của bạn.

3. Thông Tin Thêm:

  • Địa chỉ email hoặc số điện thoại để liên hệ trực tiếp (nếu bạn muốn khách hàng liên hệ ngay lập tức).
  • Liên kết đến trang xã hội của bạn nếu có (Facebook, Instagram, LinkedIn, vv.).
  • Thông tin hỗ trợ hoặc tư vấn (nếu bạn cung cấp dịch vụ này).

4. Hỗ Trợ Trực Tuyến:

  • Hộp trò chuyện trực tuyến hoặc tích hợp bot trò chuyện tự động (nếu có khả năng).