Chính Sách Bảo Mật tại Ocean Sup

1. Chúng Tôi Là Ai

Chúng tôi quản lý trang web tại địa chỉ: https://www.oceansup.vn.

2. Bình Luận

Khi bạn viết bình luận, chúng tôi lưu thông tin bạn nhập vào mẫu bình luận. Điều này giúp ngăn chặn bình luận spam. Địa chỉ IP và thông tin về trình duyệt của bạn cũng được lưu.

3. Ảnh và Video

Nếu bạn tải ảnh lên, hãy chắc chắn rằng chúng không chứa thông tin vị trí. Người khác có thể tải xuống và xem thông tin đó từ ảnh của bạn.

4. Cookies

Khi bạn viết bình luận, thông tin như tên, email và trang web có thể được lưu trong cookie. Điều này giúp bạn không cần nhập thông tin mỗi khi viết bình luận. Thông tin này sẽ được lưu trong một năm.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sử dụng cookie để nhận biết trạng thái đăng nhập của bạn. Thông tin này giúp bạn không phải đăng nhập lại mỗi khi truy cập trang web.

5. Nội Dung Từ Trang Web Khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa video, hình ảnh và bài viết từ các trang web khác. Các trang web này có thể sử dụng cookie và thu thập dữ liệu về bạn.

6. Quyền Lợi Của Bạn

Nếu bạn có tài khoản hoặc viết bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận bản sao dữ liệu cá nhân của mình hoặc yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu đó. Điều này không bao gồm dữ liệu mà chúng tôi cần giữ cho các mục đích hành chính hoặc pháp lý.

7. Câu Hỏi Hoặc Đề Xuất

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang web hoặc địa chỉ email của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.