Ocean Sup – Thực Phẩm Thể Hình

2. Giới Thiệu Về Công Ty:

  • Mô tả ngắn gọn về công ty của bạn, bao gồm lịch sử, mục tiêu, và triết lý kinh doanh.
  • Thông tin về các sản phẩm supplement gym mà bạn cung cấp, bao gồm thành phần, công dụng và lợi ích.

3. Hình Ảnh và Video:

  • Hình ảnh chất lượng cao của các sản phẩm và cơ sở sản xuất (nếu có).
  • Video giới thiệu về công ty hoặc sản phẩm của bạn (nếu có).

4. Nhận Diện Thương Hiệu:

  • Màu sắc, font chữ và hình ảnh phản ánh thương hiệu của bạn.
  • Logo của công ty nằm ở vị trí nổi bật.

5. Chứng Nhận và Đánh Giá:

  • Hiển thị các chứng nhận chất lượng hoặc bằng sáng chế liên quan đến sản phẩm của bạn.
  • Đánh giá từ khách hàng thực của bạn (nếu có).

6. Liên Hệ và Thông Tin Khác:

  • Thông tin liên hệ như địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ văn phòng (nếu có).
  • Liên kết đến trang liên hệ hoặc trang đăng ký nhận tin tức.